Om boligkreditt.no

Boligkreditt.no tilbyr et av markedets beste boliglån til privatkunder. Hos oss søker du om boliglån, ingen andre produkter.

Har du problemer med å få sendt inn søknaden din, sjekk både din BankID og PC her.

Boligkreditt.no tilbys av Sparebanken Øst Boligkreditt AS, som er en del av Sparebanken Øst-konsernet.

Bankens behandling av personopplysninger

KONTAKT OSS

Fra utlandet: + 47 915 03 220
Besvares man–fre kl. 10.00–12.00

E-post: kundeservice@boligkreditt.no
Besvares man–fre kl. 09.00–15.00

Postadresse: Boligkreditt.no,
Postboks 67, 3301 Hokksund

Telefax: 32 75 76 01

Org.nr. NO 993 997 889

09152


HVITVASKINGSLOVEN

Finansnæringen er pålagt å forhindre hvitvasking av penger samt terrorfinansiering. God kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester er derfor nødvendig. Det innebærer at du som kunde vil kunne få spørsmål som kan oppleves som uvanlige. Les mer >>

BRUK AV COOKIES (INFORMASJONSKAPSLER)

Cookies benyttes for å gjøre det lettere å bruke websidene og personalisere visse deler av innholdet. Les mer om hvordan banken benytter seg av cookies.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer bankens adgang til å behandle personopplysninger. På denne bakgrunn har banken utarbeidet utfyllende personvernregler.