Priser og betingelser

Boliglånnom. rente eff. rente
Lånebeløp over 2.000.000,- inntil 50 %1,87 %1,89 %
Lånebeløp over 2.000.000,- inntil 60 %2,03 % 2,05 %
Lånebeløp under kr 2.000.000,- inntil 75 %2,89 %2,93 %
Lånebeløp over kr 2.000.000,- inntil 75 %2,25 %2,27 %
Lånebeløp over kr 4.000.000,- inntil 75 %2,13 %2,15 %
Etableringsgebyr kr 0,00
Termingebyrkr 0,00
Manuelle tjenesterFra 09.01.17
Endring lån som krever nye lånedokumenterkr 1000,00
Endring lån som ikke krever nye lånedokumenterkr 600,00
Restgjeldsoppgavekr 600,00
Nedkvitteringkr 600,00
Purregebyr 1. og 2. gangs purringkr 70,00
3. gangs betalingsoppfordringkr 210,00
Ved mislighold av lån vil renten kunne justeres til et høyere nivå enn standard betingelser.

Betingelser

 • Ingen termingebyr
 • Kun månedlige terminbeløp som foretas med avtalegiro
 • Øvre beløpsgrense for lån kr 8 mill.
 • Det tillates ingen betalingsanmerkninger. Kredittsjekk vil bli foretatt.
 • Lån med sikkerhet i flere eiendommer gir ett lån pr. sikkerhet

Med forbehold om feil i prislisten.

Test vår lånekalkulator!
NOMINELL RENTE
LÅN 4 000 000
NEDBETALINGSTID 10

KOSTNAD
PR. MÅNED 1 234
 • Eks.: Eff. rente 1,89 %,
  2 millioner o/25 år,
  inntil 50 % av markedsverdi,
  totalt kr 2.505.243.