Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål. Ta kontakt hvis du har andre spørsmål.


Har du behov for å øke lånet ditt kan du gjøre det ved å søke lån på nytt.

Søk boliglån

Boligkreditt.no innvilger inntil 30 års løpetid på lån.

Avdragsfrihet vurderes i hver enkelt sak. Belåning kan være maks. innenfor 60 % av boligverdi.

Vi tilbyr lån til privatpersoner.

Kun ektefelle/partner eller samboer godtas.

Annuitetslån: Likt månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen varierer og er lavere enn rentebeløpet i begynnelsen av låneperioden.

Serielån: Varierende månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen er lik hver måned, mens rentebeløpet varierer. Terminbeløpet er høyest i begynnelsen av låneperioden.

Rammelån: Tilbys ikke.

Mellomfinansering: Tilbys ikke.

Det er kun tinglysingsgebyr til Statens Kartverk som må betales, se prisliste.

For å kunne søke om lån i Boligkreditt.no må både låntaker og ev. medlåntaker ha gyldig BankID. BankID på mobil godtas ikke.

Fyll ut lånesøknaden og send den ved å legitimere meg med BankID.  Eventuel medlåntaker signererer når e-post fra oss mottas.

I søknadsprosessen må kopi av tre siste lønnsslipper og skattemelding samt takst eller verdivurdering av eiendommen som stilles som sikkerhet legges ved. Søknaden ferdigbehandles når dokumentasjonen er mottatt.

Du kan ettersende lønnslipper og skattemelding ved å gi samtykke til at vi henter dette direkte fra Skatteetaten.

Aksepteres lånetilbudet, underskrives lånepapirene og returneres Boligkreditt.no. Vi vil ta den videre dialogen med eksisterende bank for innfrielse av lån. Lånet blir utbetalt når pantedokumenter er tinglyst; det tar ca 1 ½ uke fra vi har mottatt signerte lånedokumenter.

Navn registrert på ditt BankID-sertifikat må være likt ditt navn registrert i Folkeregisteret. Ved avvik må utstederbank av din BankID kontaktes for korrigering av navn.

Selveiet bolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet.

Det tilbys ett lån pr. sikkerhet.

Nei, det tilbys ikke. Informasjon om lånet ditt blir sendt i posten.

Giro med betaling direkte til lånekontonummer sendes pr. post, men vi anbefaler deg å opprette avtalegiro.

Ved opprettelse av avtalegiro trenger du følgende opplysninger:

  • Mottakers kontonummer: 2220.94.52670
  • KID-nummer: Lånekontonummeret ditt (11 siffer uten opphold/punktum)

Avtalegiroavtalen opprettes tidligst dagen etter at lånet er utbetalt i banken der du har belastningskontoen. I noen tilfeller må banken opprette avtalegiroen for deg.

Nei, dessverre så tilbyr vi ikke det.

Du kan ta pant i selveiet bolig (ikke fritidsbolig), selveierleilighet og/eller borettslagsleilighet

Nei, dessverre.

Nei, dette godtas ikke.

Ja, men lånet kan ikke overstige 75 % av boligverdi. I Oslo kommune kan ikke lånet overstige 60 % av boligverdi. Dette iflg. Boliglånsforskriften fra Finansdepartementet 14.12.16.

Når du skal ta opp lån til bolig, vil du støte på en mengde ord og uttrykk som kanskje ikke er så lette å forstå. Se denne oversikten har vi samlet noen av de viktigste lånebegrepene

Fikk du av ulike årsaker ikke lagt ved tre siste lønnslipper og siste års skattemelding når du sendte inn lånesøknaden så kan det løses i etterkant.

Vi har mulighet til å hente dette direkte fra Skatteetaten. Da slipper du å finne frem og sende oss dokumentene i etterkant. Gi samtykke her og vi gjør resten.