Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål fra kundene våre. Har du andre spørsmål om Boligkreditt.no? Kontakt kundeservice via linken øverst til høyre.


Hvordan flytter jeg boliglånet mitt til Boligkreditt.no?

For å kunne søke om lån i Boligkreditt.no må både låntaker og ev. medlåntaker ha gyldig BankID. BankID på mobil godtas ikke.

Fyll ut lånesøknaden på nettsiden vår og send den elektronisk til oss ved å signere med BankID.  Ev medlåntaker signererer når mail fra oss mottas.

Kopi av tre siste lønnsslipper og selvangivelse samt takst eller verdivurdering av eiendommen som stilles som sikkerhet, må sendes oss. Søknaden ferdigbehandles når dokumentasjonen er mottatt. Aksepteres lånetilbudet, underskrives lånepapirene og returneres Boligkreditt.no. Vi vil ta den videre dialogen med eksisterende bank for innfrielse av lån. Lånet blir utbetalt når pantedokumenter er tinglyst; det tar ca 1 ½ uke fra vi har mottatt signerte lånedokumenter.

Har du problemer med BankID? Få hjelp til å løse problemet her

Navn registrert på ditt BankID-sertifikat må være likt ditt navn registrert i Folkeregisteret. Ved avvik må utstederbank av din BankID kontaktes for korrigering av navn.


Ønsker du opplån i Boligkreditt.no?

Send oss en søknad om lån fra nettsiden vår.


Hvor lang løpetid kan jeg få på lånet mitt?

Boligkreditt.no innvilger inntil 30 års løpetid på lån.


Kan jeg få avdragsfrihet?

Avdragsfrihet vurderes i hver enkelt sak. Belåning kan være maks. innenfor 60 % av boligverdi.


Hvem kan være medlåntaker på lånet?

Kun ektefelle/partner eller samboer godtas.


Hvilken lånetype passer for meg?

Annuitetslån: Likt månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen varierer og er lavere enn rentebeløpet i begynnelsen av låneperioden.

Serielån: Varierende månedlig terminbeløp (summen av renter og avdrag) gjennom hele låneperioden forutsatt stabil lånerente. Avdragsdelen er lik hver måned, mens rentebeløpet varierer. Terminbeløpet er høyest i begynnelsen av låneperioden.

Flexikreditt: Tilbys ikke.

Mellomfinansering: Tilbys ikke.


Koster det noe å flytte lånet til Boligkreditt.no?

Det er kun tinglysingsgebyr til Statens Kartverk som må betales, se prisliste.


Hva slags sikkerhet godtas i Boligkreditt.no?

Selveiet bolig, selveierleilighet, borettslagsleilighet.

Det tilbys ett lån pr. sikkerhet.


Godtar Boligkreditt.no kausjon/realkausjon?

Nei, dette godtas ikke.


Hvordan betale terminbeløpet på lånet?

Giro med betaling direkte til lånekontonummer sendes pr. post, men vi anbefaler deg å opprette avtalegiro.

Ved opprettelse av avtalegiro trenger du følgende opplysninger:

  • Mottakers kontonummer: 2220.94.52670
  • KID-nummer: Lånekontonummeret ditt (11 siffer uten opphold/punktum)

Avtalegiroavtalen opprettes tidligst dagen etter at lånet er utbetalt i banken der du har belastningskontoen. I noen tilfeller må banken opprette avtalegiroen for deg.


Tilbys nettbank?

Nei, det tilbys ikke. Informasjon om lånet ditt blir sendt i posten.