Avtalevilkår privatkunde

Som følge av ny finansavtalelov (gjeldende fra 1. januar 2023), har vi oppdatert våre avtalevilkår.

Nedenfor finner du de oppdaterte avtalevilkårene for produkter i Boligkreditt.

Avtalevilkår – Boliglån