Ny rentenedsettelse

I løpet av mars er boliglånsrenten satt ned to ganger.

Totalt settes renten ned  med inntil 1 prosentpoeng og laveste rente er 1,99 % for lån over 4 mill. med belåningsgrad innenfor 50 %.

På grunn av store svingninger i pengemarkedet, er det krevende å sette langsiktige priser på boliglån nå. Vi gjør vårt ytterste for å sette riktige renter i tråd med utviklingen i pengemarkedet.

Den nye renteendringen vil tre i kraft fra 10.april og alle berørte kunder vil motta informasjon om ny rentesats per post.

Les også «Viktig informasjon» relatert til Korona.